Здравно – консултативен център


ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ КЪМ „МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ” АД  ГР.ТЪРГОВИЩЕ

На 21.10.2015г. „МБАЛ–Търговище АД” гр. Търговище разкри Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве. Той се открива по договор с Министерството на здравеопазването във връзка с изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве /2014-2020г/ .

В Центъра ще се осъществяват здравно-информационни, здравно-обучителни, здравно-консултативни, медико-социални дейности, психологическа консултация, координиращи и насочващи услуги за млади хора, бременни, родилки и деца до 18 г., с цел подобряване на интегрираното, съвременно обслужване на посочените целеви групи.

Здравните услуги ще се предоставят от квалифицирани медицински специалисти – лекари специалисти по акушерство и гинекология, по педиатрия, медицински сестри/акушерки, както и от немедицински специалисти – социален работник и психолог. Услугите ще се предоставят на място в Здравно-консултативния център и/или в дома на потребителя при предварително изготвен график.

ЦЕНТЪРЪТ ЩЕ ПРЕДЛАГА:

– Осигурен достъп до интегрирани здравно-консултативни услуги на млади хора, деца с хронични заболявания, бременни жени и родилки;

– Подобрен достъп и повишено ползване на медицинските услуги за рискови бременни, и деца с хронични заболявания;

– Ранно откриване на рискови фактори за здравето и развитието на децата и предприемане на навременни мерки за ограничаването им;

– Ранно идентифициране на проблеми в развитието на децата и ранна интервенция;

– Повишено ниво на информираност на родителите за отглеждане на децата и по-добри умения за родителство;

– Превенция и ранна интервенция на уврежданията при децата;

– Подобряване на комплексните грижи за деца с увреждания и деца със специфични потребности;

– Подобрени показатели, характеризиращи здравното състояние на децата, бременните жени и родилките.

– Комплексно медико-социално обслужване на деца с хронични заболявания

 

 

ПОЧИВНИ ДНИ


Събота и неделя

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ


Преди обяд – 08:30 – 12:00 ч.
След обяд – 12:30 – 16:30 ч.

КООРДИНАТОР


Лидия Стоянова

КОНТАКТИ


0601 6 85 36 / 0601 2 00 98
centar_mbaltargovishte@abv.bg