Платени услугиУслуга Цена
Тип услуга : Хирургия
ZU98201 Отстраняване на кърлеж   5.00
ZZ32279 ВЗЕМАНЕ БИОПСИЯ ОТ КОЖА 60.00
ZZ32280 ИНЦИЗИЯ НА ПОВЪРХНОСТНО РАЗПОЛОЖЕНИ КИСТИ И АБСЦЕСИ 40.00
ZZ32281 ХИРУРГИЧНА ОБРАБОТКА НА РАНА ДО НИВО КОЖА И ПОДКОЖИЕ 40.00
ZZ32282 ПОСТАВЯНЕ И СМЯНА НА РАНЕВИ ДРЕНАЖ 20.00
ZZ32283 САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ на ден/ №1 ИЛИ №10/ 40.00
ZZ32284 ИГЛА НА ВЕРЕС на брой 33.60
ZZ32285 ТИТАНИЕВИ КЛИПСИ 30.00
ZZ32286 КОНТЕЙНЕР за титаниев клипс 1.00
ZZ32287 УШИВАТЕЛ 480.00
ZZ32288 ПЪЛНИТЕЛ 138.00
ZZ32289 Видео колоноскопия 150.00
ZZ32290 Видео колоноскопия с анестезия 200.00
ZZ32291 Видео гастроскопия 150.00
ZZ32292 Избор на екип с хабилитирано лице /доцент, професор/ от университетска болница 900.00
ZZ32293 Видео гастроскопия с анестезия   200.00
Тип услуга : Акушерство и гинекология
ZZ000036 присъствие на баща по време на раждане 200.00
ZZ000037 ХСГ 100.00
ZZ000038 видеозаснемане на новородено при изписване 100.00
ZZ00002 акушерско изследване на бременна 20.00
ZZ00003 ОНКОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД С ЦИТОНАМАЗКА 30.00
ZZ00004 ултразвуков преглед -бременна до 13г.с. 25.00
ZZ00005 ултразвуков преглед -бременна след 13г.с. 30.00
ZZ000023 кардиотокография до 20 мин 20.00
ZZ000024 кардиотокография над 20 мин 30.00
ZZ000025 пункция на дъгласовото пространство 60.00
ZZ000026 сонография на женския таз 30.00
ZZ000028 ДИАТЕРМОКОАГУЛАЦИЯ, ВАПОРИЗАЦИЯ И КРИОТЕРАПИЯ НА ПОРЦИО 30.00
ZZ000029 персуфлация на тръби 60.00
ZZ000030 отстраняване на серклаж 20.00
ZZ000031 марсупиализация на бартолинови кисти и абсцеси 330.00
ZZ000033 самостоятелна стая – двойно настаняванев РО 30.00
ZZ000034 отстраняване на спирала с кюретаж 40.00
ZZ000032 самостоятелна стая в РО 40.00
ZZ000035 пролежан ден в ОАГ без КП 80.00
ZZ32003 Аборт по желание 180.00
ZZ32008 Алергологични тестове с натриване, скарифициране, надраскване 20.00
ZZ32010 Инфилтрационна анестезия 15.00
ZZ32014 Конизация с нож на порцио 540.00
ZU70211 Колпоскопия 30.00
ZZ32015 Поставяне на песар при статични аномалии на матката 15.00
ZZ32016 Поставяне на спирала/Отстраняване на спирала 30.00
ZZ32019 Вземане на ендометриална цитонамазка 40.00
ZZ32023 Фетална биометрия 4D ехограф 50.00
ZZ32024 Фетална биометрия 4D ехограф със запис на диск 60.00
Тип услуга : Педиатрия
ZZ32498 Придружите на деца над 3 години на ден 10.00
ZU99994 Вземане носен секрет 5.00
ZU99995 Вземане гърлен секрет 5.00
ZU99996 Вземане анален секрет 5.00
ZZ32416 Ползване на самостоятелна стая ВИП 30.00
ZZ32417 Придружител на хоспотализирано дете над 12 г. 10.00
ZZ32418 Измерване на температурата /рект/ + поставяне на свещичка 5.00
ZZ32419 Измерване на температурата – аксиларна + антипиретик 5.00
ZZ32421 Инхалации с лечебно вещество 2.00
ZZ32422 Инхалации с физиологичен разтвор 1.00
ZZ32423 Вземане на секрет око 5.00
ZZ32424 Тоалет на болен на усна кухина 10.00
Тип услуга : Физиотерапия и рехабилитация
ZU99830 Лечение с инфрачервени и видими лъчи 4.00
ZU93990 Перкуторен дренаж на бял дроб при деца 4.00
ZU93830 Трудотерапия и обучение в ДЕЖ 2.00
ZU93220 Поетапна вертикализация и обучение в ходене 5.00
ZU93130 Постизометрична релаксация 5.00
ZU93181 Дихателна гимнастика 3.00
ZZ32261 Първичен преглед за Физикална и рехабилитационна медицина 30.00
ZZ32263 Пасивни упражнения 3.00
ZZ32264 Позиционна терапия 3.00
ZZ32265 Екстензионна терапия 3.00
ZZ32266 Масаж на цяло тяло 30.00
ZZ32267 Масаж частичен 7.00
ZZ32268 Механотерапия 5.00
ZU93122 Аналитична ЛФК 4.00
ZU93123 ЛФК с уреди 4.00
ZZ32269 Обучение в ползване на протези 5.00
ZZ32271 Лечение с НЧТ/галванизация, електрофореза, криоелектрофореза диадинамотерапия, терапия с ТЕНС/ 4.00
ZZ32272 Електростимулация 4.00
ZZ32273 Лечение със СЧТ /интерферентен ток, синосуидално моделирани токове/ 4.00
ZZ32274 Лечение с ВЧТ/Дарсонвал,УВЧ,СВЧ/ 4.00
ZU93399 Лечение с нискочестотно магнитно поле 4.00
ZU99825 Лечение с ултравиолетови лъчи 3.00
ZZ32275 Лечение с ултразвук 4.00
ZU99811 Криотерапия 3.00
ZZ32276 Парафинотерапия 5.00
ZZ32277 Инхалационна терапия 3.00
ZZ32278 Заключителен преглед 12.00
Тип услуга : Психиатрия
ZZ32206 Мед.у-ние за липса на психично заболяване 10.00
ZZ32207 Мед.у-ние за липса на психично заболяване до 2 часа 20.00
ZZ32209 Лице след представяне на документ 5.00
ZZ32210 Изследване с псих.тестови по методики за Интелигетност 30.00
ZZ32211 Изследване с псих.тестови по методики за Памет 20.00
ZZ32212 Изследване с псих.тестови по методики за Личност 40.00
ZZ32213 Специализирани тестове 40.00
ZZ32214 Психологическо кл.изследване 40.00
ZZ32215 Обективна анамнеза 25.00
ZZ32216 Специална оценка 50.00
ZZ32217 Дееспособност 55.00
ZZ32218 Специализирани експертни оценки 50.00
ZZ32219 Психологически консултации 30.00
ZZ32220 Специализирана психотерапевтична сесия 30.00
ZZ32221 За вски пролежан ден в псих.отделение 50.00
ZZ32222 Групова психотерапия за 1 час на 1 човек 5.00
ZZ32223 Специална консултация-индивидуална 30.00
ZZ32224 Специална консултация-групова на човек / на час 5.00
ZZ32225 Трудотерапия на час на 1 човек / на час 2.00
ZZ32226 Арттерапия на 1 човек на час 3.00
ZZ32227 Музикотерапия на 1 човек на час 3.00
ZZ32228 Литературотерапия на 1 човек на час 3.00
ZZ32229 Получаванена експресно експертно решение от ТЕЛК в срок до 24 часа 40.00
ZZ32230 Подготвяне на документи за ТЕЛК от социален работник 30.00
ZZ32231 Комплексна оценка от мед.колегиум 80.00
Тип услуга : Образна диагностика
ZU87641 Иригография 45.00
ZU87730 Венозна урография 45.00
ZU88210 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 15.00
ZU88211 Рентгенография на раменна става 15.00
ZU88220 Рентгенография на лакетна става 15.00
ZU88230 Рентгенография на гривнена става 15.00
ZU88231 Рентгенография на длан и пръсти 15.00
ZU88260 Рентгенография на таз 25.00
ZU88261 Рентгенография на тазобедрена става 20.00
ZU88271 Рентгенография на коленна става 15.00
ZU88272 Рентгенография на подбедрица 20.00
ZU88280 Рентгенография на глезенна става 15.00
ZU88281 Рентгенография на стъпало и пръсти 15.00
ZU88330 Рентгенография на скапула 15.00
ZU87160 Рентгенография на лицеви кости. 25.00
ZU87161 Рентгенография на челюстите в специални проекции 20.00
ZU87170 Рентгенография на череп 25.00
ZU87430 Рентгенография на стерноклавикуларна става 20.00
ZU87431 Рентгенография на клавикула 15.00
ZU87152 Рентгенография на синуси 15.00
ZZ32232 Рентгенография на раменна кост 15.00
ZZ32233 Рентгенография на предмишница 15.00
ZZ32234 Рентгенография на гръдна кост 20.00
ZZ32235 Рентгенография на сакроилиачни стави 20.00
ZZ050123 Рентгенография на бедрена кост 20.00
ZZ32236 Рентгенография на специални центражи на череп   25.00
ZZ32238 Рентгенография на шийни прешлени 20.00
ZZ32239 Рентгенография на гръдни прешлени 25.00
ZZ32240 Рентгенография на лумбални прешлени и опашна кост 25.00
ZZ32241 Рентгенография на бял дроб и гръден кош 25.00
ZU88193 Рентгенография на корем 25.00
ZZ32242 Компютъртомографско изследване 85.00
ZZ32500 Компютърна томография с запис на CD 85.00
ZZ32243 Рентг. изследване на хранопровод, стомах и тънки черва 35.00
ZU88767 Ехография на коремни органи 30.00
ZZ00058 рентгенография на двете колянни стави в право положение 30.00
Z00060 стресова рентгенография на глезен с апарат 20.00
ZZ00061 стресова рентгенография на ходила в право положени 20.00
ZZ00062 консуматив при извършване на КАТ с контрас 30.00
ZZ00063 копие на CD от рентгеново изследване 5.00
ZZ00064 интерпретация и заключе на рентг.изс. от друго ЛЗ 30.00
Z00065 рентгенография на пикочен мехур 20.00
Тип услуга : Урология
ZZ32477 Уретрален стенд за продължителен престой отворен двустранно с р-ри 26,28 см. 198.00
ZZ32478 Уретрален стенд обикновен отворен двустранно с р-ри 24,28,30 см. 135.00
ZZ32479 Перкутанна нефростома 150.00
ZZ32480 Лазерна сонда общо 10 цикъла 2 256.00
ZZ32481 Лазерна сонда на пациент 235.00
ZZ32482 Примка за трансуретрална монополарна резекция 100.00
ZZ32483 Примка за трансуретрална биполярна резекция 100.00
ZZ32400 Би-полярна примка   100.00
ZZ32244 Урология – Абдоминална ехография 30.00
ZZ32245 Катетеризация 25.00
ZZ32246 Промивка на катетър 15.00
ZZ32247 Цистоскопия 150.00
ZZ32248 Цистоскопия с ретроградна катетеризация на уретер 250.00
ZZ32249 Операция на фимоза –Циркумцизио-с анестезия   120.00
ZZ32250 Пластика на препуциума-собща анестезия 150.00
ZZ32251 Трасректална биопсия на простата 75.00
ZZ32252 Микробиологично изследване на урина 20.00
ZZ32253 Микробиологично изследване на еякулат 20.00
ZZ32254 Микробиологично изследване на простатен секрет 20.00
ZZ32255 Микробиологично изследване на уретрален секрет 20.00
ZZ32256 Микробиологично изследване на ранев секрет 20.00
ZZ32257 Компютарна томография 75.00
ZZ32258 Кръвна картина за всеки показател 2.00
ZZ32259 Биохимия за всеки показател 5.00
ZZ32260 За всеки пролежан ден в отд. по Урология 40.00
Тип услуга : Вътрешни болести
ZU89370 ФИД-спирометрия 10.00
ZZ32026 ФБС 200.00
ZU8879B Ставна ехография 20.00
ZZ32027 Ставна пункция 30.00
ZZ050177 Стернална пункция 50.00
ZZ32028 Диференциална кръвна картина 15.00
ZZ32029 Вътрешни болести – Ехокардиография 40.00
ZZ32030 ЕКГ-Холтер 25.00
ZZ32031 Вътрешни болести – ЕКГ 5.00
ZU89437 Велоергометрия 40.00
ZZ32032 ТАБ 20.00
ZZ32033 Диагностика, консултация и изграждане на терапветичен подход за изследване и лечение на болни с хематологични заболявания, с неуточнени синдроми и хемолитични параклинични отклонения. 30.00
ZZ32034 Трансфузия на кръвни продукти 20.00
ZZ32035 Изграждане на терапевтичен подход за антибактериална , антивирусна и антимикотична терапия при болни с тежки усожнения , свързани с основни хематологични заболявания или съпровождащи състояния. 15.00
ZZ32036 Диагностика и изграждане на терапевтичен подход за лечение на болни с незлокачествени хематологични синдроми и заболявания 15.00
ZZ32037 Диагностика и изграждане на терапевтичен подход за лечение на болни с II-III ст -ХБН в преддиализен период 15.00
ZZ32038 Обучение на пациенти и близки на болни от Захарен диабет извън тези с кетоацидоза или хипогликемия в Диабетен център от обучен персонал със сертификат. 10.00
ZZ32039 Инхалация 5.00
ZZ32040 Бронходилататорен тест 10.00
ZZ32041 Провеждане на изследване Гастроскопия и Колноскопия с анестезия 80.00
Тип услуга : ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
DH41057 ПКК 5.00
ZZ32042 МорфологиянаErytr 3.00
ZZ32043 ПКК + ДКК + СУЕ + морфо -логиянаеритроцитите 10.00
ZZ32044 ДКК/ мануално / 3.00
ZZ32045 Броене на ретикулоцити 3.50
DH49058 СУЕ 2.00
Тип услуга : КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ- КОАГУЛАЦИЯ
DH0B05Q Време съсирване 1.50
DH02550 Време кървене 1.50
DH7V021 Протромбинововреме /INR/ 3.50
ZZ32047 Протромбинововреме+, аРТТ 5.50
ZZ32048 Тромбиново време 3.50
DH4F021 Д-Димер 15.00
DH0C050 РТТ 3.50
DH4L020 Фибриноген F-I 3.50
Тип услуга : КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БИОХИМИЯ
DC6P020 Калций – плазма 3.00
DC83020 Холинестераза – плазма 6.00
ZZ32495 Неорганичен фосфат 4.00
PZ32470 Пакет – Креатенин, уреа, пикочна кисилина 8.00
ZZ32497 Глюкоза/профил/ 7.00
ZZ32496 Калций-йонизоран 5.00
DCDT000 Глюкоза 3.00
DCPH000 Калий 4.00
DC8C002 Креатинкиназа 3.00
DC97003 СК-МВ 6.00
DCJN006 LDH 3.00
DH02551 ALP 3.00
DH02552 Алималаза /диастаза/ 3.00
DH02553 Серумно желязо 3.50
ZZ050218 Глюкозотолерантен тест 7.00
DCFS053 Гликиран хемоглобин 9.00
DCKQ001 Магнезий 4.00
DCJ1005 ЖСК 5.50
ZZ32049 Кретинин, урея, пикочна киселина 8.00
ZZ32050 Холестерол, HDL, LDL, триглицериди 8.00
ZZ32051 АСАТ, АЛАТ, гГТ 8.00
ZZ32052 CPK,CK-MB,LDH 10.00
ZZ32053 Калций, йнизиран , калций 5.50
ZZ32054 Общ и директен, билирубин 5.00
ZZ32055 Общ белтък, албумин 5.00
ZZ32056 Калий, натрий,хлориди 9.00
ZZ32057 Желязо,ЖСК 7.00
ZZ32058 Калций, йонизиранкалций, неорг.фосфат 8.50
DCRH000 Натрий 4.00
DT1Z000 Цинк-Zn 8.00
DC7Q000 Хлорид 4.00
DC97000 Креатинин – серум 3.00
DCV5000 Урея 3.00
DCW4000 Билирубин-общ 3.00
DCW3000 Билирубин-директен 3.00
DCQ9000 Общ белтък 3.00
DC22000 Албумин 3.00
DC81000 Холестерол 3.00
DCWD000 HDL 3.50
DCWG000 LDL 3.50
DCTG000 Триглицериди 3.00
DCV3000 Пикочна киселина 3.00
DC58000 АСАТ 3.00
DC1A000 АЛАТ 3.00
DD81000 Литий 4.00
DCD5000 ГГТ 3.00
DCJE000 Липаза 3.00
Тип услуга : КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ -УРИНЕН АНАЛИЗ
ZU89291 Изчисляване на креатининов клирънс 5.00
ZZ32059 Урина-общохимично, изследване 2.00
DC4120L Количествено определяне, на амилаза 3.00
DCQ900F Урина-седимент 2.00
DC20062 Количествено определяне на белтък 3.50
DC20061 Микроалбумин 10.00
Тип услуга : КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – МЕТАБОЛИТИ
ZZ32470 Витамин D3 18.00
ZZ32471 Фолиева киселина 20.00
DH7G031 Витамин В12 15.00
DCXJ007 Тропонин 15.00
ZUMD008 Хомоцистеин 55.00
DCT3000 Трансферин 15.00
DCC9000 Феритин 15.00
Тип услуга : КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ -ХОРМОНИ
DCTL000 FT3 12.00
ZZ92005 ТАТ 15.00
ZU92294 МАТ 15.00
DCSM010 Тиреоглобулин 20.00
IMFG0023 FSH 15.00
ZZ32060 FT 3, FT 4, TSH 30.00
ZZ32061 FT 4,/ FT 3/, TSH 22.00
ZZ32062 ТАТ, МАТ 25.50
ZZ32063 TSH-рецепторни антитела 35.00
DCS4000 Тестостерон 15.00
DC29000 Алдостерон 82.00
DCN1001 С-пептид 30.00
ZZ32064 Соматотропин 25.00
ZZ32065 АСТН 20.00
DC40030 4-андростендион 20.00
ZZ32066 LH, FSH, Рrol,Estr 50.00
ZZ32067 DHEA-S,4-андростендион,17алфа-ОН-prog,Test,Рrol 60.50
ZZ32068 LH,FSH,Рrolactin,Естрадиол,Тестостерон 60.00
ZZ32069 17-алфа-ОН-Prog 20.00
DCSX000 FT4 12.00
DCSS000 TSH 12.00
DCPQ000 Пролактин 15.00
DCKH000 LH (лутеинизиращ хормон) 15.00
DCPN000 Прогестерон 15.00
DCBS000 Естрадиол 15.00
DC42000 De H Epy Andro – Steron 20.00
DC8W000 Кортизол 20.00
DD7G000 Инсулин – серум 16.00
Тип услуга : КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ТУМОРНИ МАРКЕРИ
DCPU000 PSA 15.00
DCMB000 Остеокалцин 25.00
DH7G048 b2-микроглобулин (B2MG) 18.00
ZZ32070 b-хорионгонадотропин 16.00
DC8V021 AFP 20.00
DH7G040 FPSA 20.00
DC6S000 CA 15-3 18.00
DC6V000 CA 19-9 18.00
DC6R000 CA 125 18.00
DC77000 CEA 15.00
Тип услуга : ДРУГИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ТЕСТОВЕ
ZZ32472 Лаймска болест Ig A + Ig M 30.00
ZZ32473 ANA + Anti-CCP 25.00
ZZ32474 ANA,a-CCP,DNA,aCL 40.00
ZZ32475 ANA + DNA 25.00
ZZ32476 Химично иследване на контерент 17.00
ZZ32494 Вземане на биологичен материал 3.00
DC4122F АКР 15.00
DCH3001 Ig A 11.00
DCH3004 C3-комплемент 12.00
ZZ32071 С-реактивен протеин 15.00
IMFG0010 DPD 30.00
ZZ32072 Кардиолипин скрининг 15.00
ZZ32073 Окултна кръв 10.00
DCH3005 C4-комплемент 12.00
ZZ32074 Helicobacter pylori 25.00
ZZ32075 b – cross laps 30.00
ZZ32076 ВТА 40.00
DN0D001 ANA-профил 60.00
DP0Z0C0@ Спермограма 15.00
DM1H00D Лаймска болест 18.00
DCH6000 IgM 11.00
DCH3000 IgG 11.00
DCGE000 IgЕ 15.00
Тип услуга : НЕРВНИ БОЛЕСТИ
ZU89209 Доплерова сонография на артерии и вени 40.00
ZU93082 Електромиография 40.00
ZU89142 Електроенцефалография 40.00
ZZ32077 Цветно дуплекс сканиране на магистрални артерии на главата 50.00
ZZ32078 За всеки пролежан ден в отд. по Нервни болести 30.00
Тип услуга : Ортопедия и травматология
ZZ32402 Вторичен преглед ортопедия и травматология 25.00
ZZ32403 Малка превръзка ортопедия и травматология 6.00
ZZ32401 Първичен преглед ортопедия и травматология 40.00
ZZ32396 Ендопротеза 100.00
ZZ32397 Инплант 1 000.00
ZZ32404 Средна превръзка ортопедия и травматология 12.00
ZZ32405 Голяма превръзка ортопедия и травматология 18.00
ZZ32406 Малка гипсова превръзка без репозиция ортопедия и травматология 30.00
ZZ32407 Средна гипсова превръзка без репозиция ортопедия и травматология 35.00
ZZ32408 Голяма гипсова превръзка без репозиция ортопедия и травматология 40.00
ZZ32409 Мануална репозиция на горен крайник с гипсова превръзка 80.00
ZZ32410 Мануална репозиция долен крайник с гипсова превръзка 140.00
ZZ32411 Диагностина пунция на става 20.00
ZZ32412 Диагностина и лечебна пункция 30.00
ZZ32415 Ексракция на нокът /резекция на нокът/ 65.00
ZZ32079 Имобилизация на горен крайник (Превръзка Дезо) 30.00
ZZ32085 Сваляне на гипс 20.00
ZZ32088 Обработка на повърхностна рана на ниво фасция : малка 30.00
ZZ32089 Обработка на повърхностна рана на ниво фасция : голяма 45.00
ZZ32090 Обработка на инф. рана (инцизия) 65.00
ZZ32091 Обезболяващи блокади 30.00
ZZ32092 Вземане на биопсия 30.00
ZZ32093 Вземане на раневи секрет 15.00
ZZ32094 Поставяне на ТАП по желание на пациента 10.00
ZZ32095 полагане на допълнителни грижи от санитар 12.00
ZZ32096 За всеки пролежан ден в отд. по Ортопедия и травматология 100.00
Тип услуга : Ушно – носни – гърлени болести
ZU95021 Екзофталмометрия 12.00
ZU719Z0 Полипектомия 360.00
ZU16290 Биомикроскопия 9.60
ZU20090 Парацентеза 12.00
ZU31421 Индиректна ларингоскопия 24.00
ZU12291 Гониоскопия 7.20
ZU16210 Офталмоскопия 7.20
ZU89111 Тонометрия 4.80
ZU18111 Отоскопия 24.00
ZZ32097 Риноскопия /предна, задна/ 24.00
ZZ32098 Фарингоскопия 24.00
ZU95412 Аудиометрия 12.00
ZU8825 Тимпанометрия 12.00
ZU01023 Промивка на ухо 12.00
ZZ32099 Вземане на секрет 12.00
ZZ32100 Тампонади – предна тампонада в носа 36.00
ZZ32101 Тампонади – средна тампонада 60.00
ZZ32102 Тампонади – задна тампонада 120.00
ZZ32103 Продухване на евстахиевата тръба с балона полицер 12.00
ZZ32104 Инцизия на абсцес /хематом/ на носната преграда 36.00
ZZ32105 Обгаряне на варици на носната преграда 24.00
ZZ32106 Пункция и промивка на макс. синус 120.00
ZZ32107 Биопсия на носа и синусите 120.00
ZZ32108 Ексцизия на кожна ту-формация 120.00
ZZ32109 Екстракция на чуждо тяло от ухо 48.00
ZZ32110 Екстракция на чуждо тяло от нос 60.00
ZZ32111 Екстракция на чуждо тяло от мезофаринкс 60.00
ZZ32112 Екстракция на чуждо тяло от хипофаринкс 96.00
ZZ32113 Биопсия на фаринкс с индиректна ларингоскопия 180.00
ZZ32114 Биопсия на фаринкс с директна ларингоскопия 360.00
ZZ32115 Чуждо тяло от хранопровод 240.00
ZZ32116 Езофогоскопия 180.00
ZZ32117 Инизиция на перитонзиален абсцес : 120.00
ZZ32118 Ретрофарингиален абсцес 120.00
ZZ32119 Субмандибуларен абсцес, шиен 240.00
ZZ32120 Ревизия на абсцес 60.00
ZZ32121 Екстракция на доброкач.ТУ-образувания от фаринкса /папиломи, кисти/ 120.00
ZZ32122 Туширане на афти в устата 12.00
ZZ32123 Репозиции на носни кости 120.00
ZZ32124 Сондиране на слюнчен канал 60.00
ZZ32125 Резекция на слюнчен канал /екстракция на камъни/ 120.00
ZZ32126 Шев на рани 60.00
ZZ32127 Махане на конци 18.00
ZZ32128 Превръзки на рани 18.00
ZZ32130 Радикална операция на ухо 600.00
ZZ32131 Тимпанопластика 420.00
ZZ32132 полипектомия на ухо 180.00
ZZ32133 Ексцизия на ТУ-формация на външното ухо 300.00
ZZ32134 Хирургична обработка на отематом 120.00
ZZ32135 Трепанация на максиларен синус 420.00
ZZ32136 Трепанация на фронтанален синус 480.00
ZZ32137 Септопластика 480.00
ZZ32138 Риностептопластика 540.00
ZZ32139 Мукотиома 240.00
ZZ32140 Затваряне на ороантрална фистула 360.00
ZZ32141 Тонзилектомия с обща упойка 480.00
ZZ32142 Аденотомияс обща упойка 420.00
ZZ32143 Аденотонзилектомия с обща анестезия 540.00
ZZ32144 Трахеостомия 360.00
ZZ32145 За всеки пролежан ден в отд. по УНГ болести 30.00
Тип услуга : Очни болести
ZZ32146 ТФЕ 18.00
ZZ32147 Очни болести – Абдоминална ехография 12.00
ZZ32148 Контрастно изследване на стомашно чревен тракт 18.00
ZZ32149 Микционна цистография 18.00
ZZ32151 Изследвания и манипулации на око /цена на едно око/ Зрителна острота 9.60
ZU89460 Компютърна периметрия 18.00
ZU88726 Ехография 12.00
ZZ32150 Оглед. с Голдман 12.00
ZZ32152 Денонощна крива 18.00
ZZ32153 Промивка на слъзни пътища 7.20
ZZ32154 Отстраняване на чуждо тяло от роговицата 24.00
ZZ32155 Операция на флегмон на слъзния сак 72.00
ZZ32156 Шев на конюнктива или неперфориращи рани 96.00
ZZ32157 Операция на евертирани слъзни отвори 144.00
ZZ32158 Кюретаж на роговица 24.00
ZZ32159 Дилатация на стриктури на слъзно-носни канали 24.00
ZZ32160 Отстраняване на конци от корнея и склера 18.00
ZZ32161 Операция на птеригиум с пластика 360.00
ZZ32162 Екстирпация на слъзна торбичка 300.00
ZZ32163 Флуоресцеинова ангиография 60.00
ZZ32164 Манипулации 12.00
ZZ32165 Операция на катаракта цена на едно око 480.00
ZZ32166 Операция на глаукома цена на едно око 384.00
ZZ32167 Вторична Инсерция на ВОЛ 288.00
ZZ32168 Възстановителна операция при перфориращо нараняване на роговицата или склера 420.00
ZZ32169 Оперативно отстраняване на ирисов тумор 360.00
ZZ32170 Екстракция на нелуксирана ВОЛ 360.00
ZZ32171 Магнитна и немагнитна екстракция на чужди тела-вътреочни 480.00
ZZ32172 Пластика на клепачите със свободен кожен трансплантант 420.00
ZZ32173 Реконструкция на слъзна торбичка с фенестрация към носа 420.00
ZZ32174 Оперативно отстраняване на очна ябълка 300.00
ZZ32175 Операция на птоза 360.00
ZZ32176 Пластична корекция на екстропион, ентропион, дистрилиаза 300.00
ZZ32177 Корекция на страбизъм 300.00
ZZ32178 За всеки пролежан ден в отделение по очни болести 30.00
Тип услуга : Клинична микробиология и паразитология
ZZ00006 вземане на клиничен мателиал за изследване 5.00
ZZ00007 венепункция 5.00
ZZ00008 микроскопски препарат за микробиологично изследване 10.00
ZZ00009 директна бактериоскопия за туберкулоза 20.00
ZZ000010 микроскопска диагноза за малария 40.00
ZZ000011 микроскопска диагноза за чревни паразити 10.00
ZZ000012 посявка на клиничен материал за микробиологично изследване 15.00
ZZ000013 идентификация на бактериален причинител 10.00
ZZ000014 антибиограма на бактериален причинител 15.00
ZZ000015 разширена антибиограма на бактериален приинител 15.00
ZZ000016 изследване на хемокултура 20.00
ZZ000017 имунохроматографско изследване на клиничен материал 20.00
ZZ000018 посявка за туберкулоза 40.00
ZZ000019 седимент урина -ориентировъчно изследване 2.00
ZZ000020 реакция ЕЛИЗА -1 маркер 25.00
ZZ000021 реакция ЕЛИЗА -2 маркер 45.00
ZZ000022 реакция ЕЛИЗА -3 маркер 60.00
Тип услуга : ОАИЛ
ZU04800 Плексусна аналгезия 97.00
ZZ32294 Инсталиране на медикаменти през НГС/катетър 10.00
ZZ050168 Поставяне на централен венозен катетър 30.00
ZZ32295 Въвеждане на контрастна материя в периферен съд 12.00
ZZ32296 Поставяне на сонда 15.00
ZZ32297 ОАИЛ – Стомашна промивка 50.00
ZZ32298 Проводна анестезия на периферен нерв 25.00
ZZ32299 РИВА 49.00
ZZ32300 Спинална анестезия 100.00
ZZ32301 Епидурална анестезия 120.00
ZZ32302 Обща венозна/мускулна анестезия до 15 мин. 60.00
ZZ32303 Обща венозна анестезия за всеки следващи 30 мин. 25.00
ZZ32304 Комбинирана абща анестезия без интубация до 30 мин 97.00
ZZ32305 Комбинирана абща анестезия без интубация след 30 мин 25.00
ZZ32306 Водене на анестезиологично наблюдение за всеки 30 мин 25.00
ZZ32307 Изследване на АКР 25.00
ZZ32308 Седация на деца за КАТ 150.00
ZZ32309 Седация на възрастен за КАТ 73.00
ZZ32310 Анестезия осигурявана прикардиоверсио 120.00
ZZ32311 Поставяне на централен венозен катетър по селденгер за хрониодиализа 60.00
ZZ01Z51 Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици 27.00
ZZ32312 Ендотрахеална интубация до 1 час 180.00
ZZ32313 Ендотрахеална интубация след 1 час 300.00
ZZ32314 Леглоден в ОАРИЛ за интезивно лечение 170.00
ZZ32315 Леглоден постоперативно в ОАРИЛ 150.00
Тип услуга : Неонатология
ZU88715 Трансфонтанелна ехография 30.00
ZZ32316 Първи преглед след раждане; оценка по Апгар 20.00
ZZ32317 Първична реанимация без интубация 20.00
ZZ32318 Първична реанимация с приложение на Adrenalin и др. медикаменти 40.00
ZZ32319 Първична реанимация с интубация 50.00
ZZ32320 Преглед на здраво новородено 15.00
ZZ32321 Ежедневен преглед на рисково новородено 30.00
ZZ32322 Тоалет на новородено 10.00
ZZ32323 Бронхиален лаваж 20.00
ZZ32324 Неонатология – Вземане на венозна кръв 15.00
ZZ32325 Вземане на кръв за скрининг /В03/ 10.00
ZZ32326 Вземане на микробиологичен секрет-периферен 2.00
ZZ32327 Вземане на трахеален секрет, урокултура, стомашен аспират и др.-за 1 вид изследване 10.00
ZZ32328 Включване на периферен венозен път 15.00
ZZ32329 Включване на централен венозен катетър 40.00
ZZ32330 Мускулна инжекция (ваксинация) 5.00
ZZ32331 БЦЖ ваксина 10.00
ZZ32332 Вливане на глюкозни разтвори /за час/ 2.00
ZZ32333 Вливане на кръв, плазма и други биопродукти 50.00
ZZ32334 Обменно кръвопреливане 300.00
ZZ32335 Хранене на новородено с биберон 4.00
ZZ32336 Хранене на новородено със стомашна сонда 6.00
ZZ32337 Провеждане на интензивна терапия без апаратна вентилация /за ден/ 50.00
ZZ32338 Провеждане на интензивна терапия с апаратна вентилация /за ден/ 150.00
ZZ32339 Мониторен контрол /за час/ 5.00
ZZ32340 Фототерапия – конвенционална /за час/ 5.00
ZZ32341 Фототерапия – интензивна /за час/ 10.00
ZZ32342 Катетеризация на пикочен мехур 20.00
ZZ32343 Поставяне на газова тръба 5.00
ZZ32344 Поставяне на орогастрална сонда (с лечебна и диагностична цел) 10.00
ZZ32345 Неонатология – Стомашна промивка 5.00
ZZ32346 Неонатология – Лумбална пункция 100.00
ZZ32347 Определяне на кръвна група 10.00
ZZ32348 Неонатология – Абдоминална ехография 25.00
ZZ32349 Консултативен преглед от лекар 35.00
Тип услуга : Общи , цени на прегледи, манипулации, консултации
ZU99292 Подкожна инжекция 7.00
ZU99295 Вземане на венозна кръв 12.00
GGP3997C Венозна инжекция 15.00
GGP3997B Мускулна инжекция 10.00
ZZ32350 Потребителска такса – за един ден 5.80
ZZ32351 Дубликат на документ 8.00
ZZ32352 Мед. документ, изискващ преглед 27.00
ZZ32353 Медицински документ без преглед 20.00
ZZ32354 Преглед от лекар специалист 35.00
ZZ32355 Преглед от лекар без специалност 25.00
ZZ32356 Преглед в дома на пациента 40.00
ZZ32357 Поставяне на абокат 15.00
ZZ32358 Венозна инфузия /10-30 мин/ 30.00
ZZ32359 Венозна инфузия над 30 мин 40.00
ZZ01Z3D Измерване на кръвно налягане 8.00
ZZ32361 Клизма 15.00
ZZ32362 Опреляне на кръвна група от периферна кръв 15.00
ZZ32363 Опреляне на кръвна група по кръстосан метод 30.00
ZZ32364 от венозна кръв по АВО и резус системите 30.00
ZU89511 ЕКГ 12.00
ZZ32365 Кръвопреливане 200.00
ZZ32366 Проба за чувствителност към АБ 5.00
ZU97844 Сваляне на конци 15.00
ZZ32367 Асептична превръзка -малка 8.00
ZZ32368 Асептична превръзка – средна 15.00
ZZ32369 Асептична превръзка- голяма 20.00
ZZ32370 Септична превръзка – малка 10.00
ZZ32371 Септична превръзка – средна 20.00
ZZ32372 Септична превръзка – голяма 25.00
ZZ32373 Вземане на намазка за цитологично изследване 4.00
ZZ32374 Вземане на намазка за микробиологично изследване 4.00
ZZ32375 Цялостно изследване на здрав. Пълен профилактичен, статус с изследвания за изключване на заболявания, /съгл.Наредбата/ в периодичност според възрастта 55.00
ZZ32376 Тоалет на болен, Цялостен 30.00
ZZ32377 Тоалет на болен, 10.00
ZZ32378 Транспорт на болен /за час/, За лекар 50.00
ZZ32379 Транспорт на болен /за час/, За мед. Сестра 20.00
ZZ32380 Плеврална или перитониална пункция 35.00
ZZ32381 Пункция на костен мозък 30.00
ZZ32382 Пункция на лимфни възли 27.00
ZZ32383 Лумбална пункция 42.00
ZZ32384 ВУГ 27.00
ZU89203 Ехокардиография 33.00
ZZ32385 Изработване на еритроантитела /Кумбс, в изо- и автосистемите / и студови антитела 40.00
ZZ32386 Платена услуга транспортиране на лежащо болни пациенти в рамките на града 15.00
ZZ32387 Платена услуга транспортиране на лежащо болни пациенти Извън града на км. 1.20
ZU98201 Отстраняване на кърлеж   5.00
ZZ32388 Инфузия на цитостатици 13.00
Тип услуга : Патоанатомични изследвания
ZZ32390 Тоалет и обличане на труп на починал пациент 30.00
ZZ32391 Изработване и отговор на хистологична биопсична проба 30.00
ZZ32392 Оцветяване и отговор на цитологична биопсична проба 30.00
ZZ00001 АУТОПСИЯ 200.00
Тип услуга : Трансфузионна хематология
ZZ32393 Определяне на кръвна група от периферна кръв 15.00
ZZ32394 Определяне на кръвна група по кръстосан метод 30.00
ZZ32395 Изработване на еритро антитела/Кумбс,в изо-и автосистеми/и Студови антитела 40.00
Тип услуга : Клинични изпитвания
ZZ32425 Стартиране на многоцентрово клинично изпиртание 300.00
ZZ32426 Стартиране на едноцентрово клинично изпиртание 500.00
ZZ32427 Административно обслужване за клич. Изп. На месец 100.00
ZZ32428 Разглеждане на документация и издаване на становище от МКЕ едноцентрово за седмица 1 500.00
ZZ32429 Разглеждане на документация и издаване на становище от МКЕ едноцентрово за месец 1 000.00
ZZ32430 Разглеждане на документация и издаване на становище от МКЕ многоцентрово за седмица 1 200.00
ZZ32431 Разглеждане на документация и издаване на становище от МКЕ многоцентрово за месец 800.00
ZZ32432 Такса Архивиране при размери до 1 кв.м 200.00
ZZ32433 Такса Архивиране при размери над 1 кв.м 400.00
ZZ32434 Такса Разглеждане на настъпили промени в Протокола 500.00