"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Участие в клинични проучвания и иновационна дейност

В МБАЛ Търговище АД се провеждат клинични проучвания.

Клиничното проучване е научно-изследователско изпитание сред хора, с цел да отговори на конкретни въпроси за ново медицинско лечение (ваксини, нови терапии и нови начини за използване на известни вече лечения).

Клиничните проучвания (наричани също медицински изследвания и проучвания, научни изследвания) са използвани, за да се определи дали новите лекарства или лечение са безопасни и ефективни.

Лекарствените клинични проучвания се провеждат на фази.

Клиничните проучвания са по линия на редица световни организации като Otsuka Covance – един от световните гиганти-лидер в разработка на лекарства с повече от 11 000 служители в 60 страни, Covance е помогнал фармацевтични и биотехнологични компании да разработят една трета от всички лекарства с рецепта на пазара днес.

В лечебното заведение функционира местна комисия по етика, регистрирана в Изпълнителна агенция по лекарствата. Създадени са отлични условия за провеждане на клиничните проучвания – материална база, специалисти, административни облекчения за желаещите да провеждат клинични проучвания. Работата по тях е основана на добрата медицинска практика и съгласувана и изпълнена по правилата и нормите, заложени от ИАЛ стандартни оперативни процедури.

Заключенията от направените международни одити на лечебното заведение са за показан висок професионализъм и отлично изпълнение на заложените програми.

Работещите в МБАЛ Търговище АД специалисти непрекъснато повишават своята квалификация, включително и чрез участия в национални, европейски и световни форуми, на които изнасят собствени научни доклади и публикации.

КОНТАКТИ