"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Болничната аптека към „МБАЛ – Търговище“ АД, гр. Търговище, функционира съобразно действащото законодателство в Република България.

Организацията на дейността на аптеката осигурява възможност за осъществяване на следните дейности:

  • Ежегодно изработване и актуализиране на списъка с основните лекарствени продукти, с които работи лечебното заведение.
  • Доставка, управление, съхранение и снабдяване на отделенията с разрешени за употреба в страната качествени лекарствени продукти.
  • Приготвяне и отпускане на лекарствени форми по магистрална и фармакопейна рецептура.
  • Осигуряване на необходимата лекарствена и терапевтична информация за всички медицински специалисти от лечебното заведение – /показания, противопоказания, дозировка, съхранение, срок на годност и др./
  • Получаване,съхраняване и отпускане на лекарствени средства,обект на клинични проучвания.

В болничната аптека се осигурява адекватно съхранение на продуктите, изискващи специални условия /термолабилни, психотропни, упойващи, наркотични и др./ То е съобразено с изискванията на регистрационното досие на всеки продукт

КОНТАКТИ