"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Отделението по образна диагностика е разположена на втория етаж от основната сграда между стационарната и амбулаторната част .

Разполага с пет кабинета:

 • един рентгенов кабинет – 2 ет.
 • един рентгеноскопичен кабинет – 2 ет.
 • един ултарзвуков кабинет – 2 ет.
 • сектор компютърна томография – два кабинета 1 ет.

СТРУКТУРА НА КЛИНИКАТА

ЕКИП

Д-р Юлиян Дончев

Началник на отделение


Водещи специалисти в отделението:

Д-р Красимир Стаменков

Лекар

специалист


Д-р Айлин Ахмедова

Лекар

специализант


Д-р Александър Пейчев

Лекар

специалист


Д–р Никола Славчев

Лекар

специализант


Старши рентгенов лаборант:

Ахмед Хасанов


Рентгенови лаборанти:

Ялмира Дончева


Росица Николова


Бетина Христова


Хава Джамбазова


Ивайла Велиславова


Анета Илиева


Мирослава Атанасова


Седа Билялова


Санитар

Маргарита Бързанова


АПАРАТУРА

Отделението е осигурено със съвременна апаратура по образна диагностика:

 • Два компютърни томографа – (Siemens Sоmaton Emotion 16 и Optima CT 520,GE.
 • Един рентгенов апарат – позволяващи дигитализиране и трансфер на рентгеновите образи.
 • Скопично – графичен рентгенов апарат.
 • На разположение са и два преносими рентгенови апарата, тип кугел.
 • Кабинет за ултразвукова диагностика .

ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

Отделение „Образна диагностика“ е структура от диагностично-консултативния блок на лечебното заведение с предмет на дейност извършване на образни изследвания:

 •  Конвенционални рентгенографии на всички анатомични области;
 • Рентгеноскопични изследвания на гастроинтестинален тракт, гръдна клетка.
 • Ултразвукови изследвания на коремни органи, млечни жлези, щитовидна жлеза, тестиси.
 • Компютърна томография на всички анатомични области, компютърна ангиография,
 • интервенционални изследвания под КТ – контрол.
 • всички видове КТ –ангиографии.

От 2017г. Всички изследвания се обработват, разпространяват и архивират с помощта на PACS система, която позволява непрекъснат достъп до предходни изследвания и провеждане на сравнителна оценка. Образите могат да бъдат дистанционно пренасяни и консултирани с референтни центрове по пътя на телемедицината, оптимизира непосредствената практическа работа на рентгенолога. . След приключване на експонациите изображението може да се обработва, съхранява, изпраща по мрежа в DICOM формат или записва на CD/DVD/USB.

В отделението работят високо квалифицирани специалисти, които обслужват пациенти:
– приети за стационарно лечение в болницата
– пациенти преминали през спешно отделение и приемно – консултативните кабинети за спешен и планов прием
– пациенти от други лечебни заведения по договор с МБАЛ “Т – ще” АД
– пациенти срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от директора на лечебното заведение.

Отделение „Образна диагностика“ е база за следдипломно обучение по специалността „Образна диагностика“. Акредитационна оценка – отлична.

Информация за пациента:
Отделение Образна диагностика работи 24 часа в денонощието.

Телефон за контакти:
Началник отделение: 0601 68/ 817
Ст. рентгенов лаборант: 0601 68/ 814

КОНТАКТИ