"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Инфекциозното отделение е част от структурата на МБАЛ гр. Търговище АД, единствено в обласtта, осигуряващо спешна медицинска помощ на пациентите с инфекциозни или съмнителни за инфекциозни заболявания

СТРУКТУРА НА ОТДЕЛЕНИЕТО

Отделението е разположено в обособена самостоятелна база на първия етаж на МБАЛ Търговище, изолирано от останалите бази, с непосредствен достъп за транспортни средства и възможност за комуникация с болничните диагностични структури

Отделението разполага с 21 легла, със самостоятелни боксове, осигуряващи изолация при лечение на пациенти с различни заболявания.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Съгласно съществуващата нормативна и Стандарта по Инфекциозни болести отделението покрива изискванията за второ ниво на компетентност.

Инфекциозните заболявания, които могат да бъдат диагностицирани и лекувани са:

  • Вирусни хепатити
  • Остри ентероколити: вирусни, бактериални
  • Остри респираторни заболявания: Грип, ОРЗ с обривен синдром
  • Невроинфекции: вирусни и бактериални менигоенцифалити

ЕКИП

В отделението работят трима лекари

D-r-Stela-Georgieva

Д-р Стела Георгиева

Началник на Инфекциозно отделение със специалност по:
– Инфекциозни болести
– Анестезиология и реанимация

Д-р Галя Русева

Ординатор, със специалност по Вътрешни болести


Д-р Снежана Димова

25% Съвместител, със специалност Детски и Инфекциозни болести


Медицинските специалисти, които работят в отделението са шест на брой с утвърден опит.
Николинка Крумова – Старша медицинска сестра

КОНТАКТИ