"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Отделение по кожни и венерически болести

СТРУКТУРА НА ОТДЕЛЕНИЕТО

Структурата на отделението е изградена в съответствие с наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Кожни и венерически болести“ .
Това е единственото отделение в областта, което обслужва приоритетно населението на цялата област.

В отделението по Кожни и венерически болести при МБАЛ Търговище са разкрити 13 легла. Стационарът разполага с манипулационна, лекарски кабинет, сестринска стая и офис плюс болнични стаи.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Кожно Венерологично отделение при МБАЛ Търговище – АД има следният предмет на дейност:

  • лечение на лица с кожновенерологични болестни състояния
  • активно издирване
  • активно наблюдение на болни с кожни и венерологични заболявания
  • експертиза за временна нетрудоспособност
  • консултативна дейност

В отделението се извършва диагностика и лечение на кожни и венерологични заболявания съгласно съвременните изисквания в дерматологията, като това включва – автоимунни дерматози, бактериални и вирусни инфекции, псориазис, еритродермии и сифилис.


Отделението има сключен договор с Хистологична лаборатория:
– Университетска Многопрофилна Болница за Активно лечение Александровска ЕАД – Кожна клиника за дермотохистопатология и имунофлуоресцени

Пациентите се приемат и лекуват по 7 клинични пътеки и амбулаторни процедури по договор със Здравната каса.
Апаратурата в отделението отговаря на изискванията за съвременното лечение и интензивно развитие. Материално-техническата база на отделението е на добро ниво. За работа на разположение са микроскоп, лампа за UVA и UVB лъчи и др.

ЕКИП

rakovoditel-otdelenie

Д-р Теодора Буцева

Ръководител на отделението по Кожни и Венерически болести от 2019 г.

Отделението е база за квалификация на лекари, специализиращи Кожни и Венерически болести

По настоящем работят двама лекари със специалност, за която има определена акредитационна оценка и специализират двама лекари, 5 медицински сестри-специалисти по здравни грижи, осигуряващи 24-часов непрекъснат контрол на хоспитализираните пациенти.
Отделението е с второ ниво на компетентност

специализанти-кво

Специализантите на КВО


кво-снимка-екип

Екипа на КВО

КОНТАКТИ