"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Отделението по Педиатрия е болнична структура, осигуряваща медицинска помощ в областта на педиатрията за населението на гр. Търговище и областта.Структурата е с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Педиатрия“. Отделението е разположено на част от 2 етаж в централния корпус на „МБАЛ- Търговище “ АД. Разполага с 34 легла, от които 1 стая за интензивно наблюдение на тежко болните деца, изолатор със собствен санитарен възел, стаи за самостоятелен престой, учебен център за обучение на пациенти и родители на деца със захарен диабет /занималня/

Отделението е обезпечено с подходяща медицинска апаратура и техника за извършване на медицински дейности, необходими за диагностиката, лечението и наблюдението на пациентите / ЕКГ, монитори, перфузори, спирометър, пулсоксиметър и др./. Осигурена е и централна кислородна и аспирационна инсталация. Монтирани са бактерицидни лампи. Осигурена е звуково –сигнална система до леглото на пациентите.

Има обособена стая за игри за осъществяване на по- добра адаптация на детето в отделението и ангажирането му с различни игрови прийоми.

ДЕЙНОСТ

В отделение по Педиатрия се лекуват пациенти със заболявания на Дихателна система, Сърдечно- съдова система, Ендокринна система, ЦНС, Храносмилателна и отделителна система. Има сключен договор с РЗОК-Търговище за работа по 13 клинични пътеки:

 • 40.2 Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
 • 41.2 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
 • 48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
 • 49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст
 • 62.2 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години
 • 63.2 Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години
 • 78.2 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
 • 84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
 • 87.2 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
 • 106.2 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години
 • 107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови
 • 111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст
 • 244 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии

Дейността на отделение по Педиатрия се изразява в осъществяване на диагностична и лечебна дейност при болните деца и консултативна при техните придружители. По- тежките случаи се транспортират до специализирани болници.

ЕКИП

Oтделение по педиатрия в „МБАЛ –Търговище”АД разполага с екип, който е високо квалифициран, с голям клиничен опит. В отделение по Педиатрия работят общо 22 служители. Отделението се ръководи от Началник отделение и Старша медицинска сестра с образователно – квалификационна степен – магистър по “Управление на Здравните грижи”.
Структурата е база за практическо обучение на специализанти по педиатрия.

Лекари: пет са с придобита специалност “Педиатрия”, като от тях с двама са с втора специалност /1 алергология и 1 инфекциозни болести/; специализанти – четирима.

Специалистите по здравни грижи имат добра образователна и квалификационна подготовка, която дава възможност за правилна организация на работа и усъвършенстване качеството на здравните грижи.Всички специалисти по здравни грижи притежават Първи сертификат за оказване на качествени здравни грижи, като 3 от тях притежават и трети.

Един технически изпълнител
Шест санитари

КОНТАКТИ