"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина отговаря на медицинския стандарт на специалността за второ ниво на компетентност. Разположено е в централната сграда на лечебното заведение.

Основна цел в работата на екипа на отделението е възстановяване на широка гама от наранявания, заболявания и физически състояния като подобрява, поддържа или възстановява напълно физическата сила и мобилността на ставите и опорно-двигателния апарат. Разполага с 15 легла.

ДЕЙНОСТ

Отделението работи по следните клинични пътеки:

  • 262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
  • 263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
  • 265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат Отделението по Физиотерапия и Рехабилитация разполага и процедурите се извършват със съвременна физиотерапевтична апаратура. Разполагаме с 12 легла за пациенти.
  • 267 Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19

Амбулаторна процедура № 29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене

ЕКИП

В ОФРМ работят двама лекари, опитни рехабилитатори и кинезитерапевт и един санитар.

Началник: д-р Светлана Мирева, с призната специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“.

Отделението е база за практическо обучение на специализанти по мед. специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“.

КОНТАКТИ