"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

УСЛУГИ

Клинична лаборатория към МБАЛ-Търговище ,АД извършва високоспециализирани изследвания в областта на хемостазата, хематологията , хормонална диагностика и туморни маркери.

Диагностична дейност:

 • Лабораторията извършва над 200 вида лабораторни изследвания с помощта на съвременна апаратура.
 • Лабораторията работи по всички клинични пътеки, за които болницата е сключила договор и с пациенти от кешов прием.
 • Лабораторията е сертифицирана от Българското дружество за осигуряване на качеството в медицинските лаборатории .

АПАРАТУРА

Лабораторията разполага със следната апаратура :

 • Автоматичен хематологичен 5 Diff ” Dymind 76 ”;
 • Автоматичен хематологичен 3 Diff + RET брояч ” Pentra XLR ”;
 • Aвтоматичен коагулометър Mindray CL3100;
 • Kръвногазов анализатор ABL 5 ;
 • Aвтоматичен биохимичен анализатор Prestige 24i ;
 • Автоматичен биохимичен анализатор Furuno 180 ;
 • Имунологични анализатори Mindray CL900i и miniVidas ;
 • Глюкоанализатор Biosen ;
 • Йонселективни анализатори Eschweiler и Smartlyte ;
 • Имунохроматографски апарат FIA 8000 ;
 • Диагностични микроскопи MEIJI TEHNO CO .

ЕКИП

Д-р Галина Захариева

Специалист

Клинична лаборатория


Д-р Анна Калоянова

Специалист

Клинична лаборатория


Д-р Джейлян Махмудова

Специалист

Клинична лаборатория


Инж. химик Соня Василева

Специалност

Клинична лаборатория


Мария Димитрова

Ст.мед.лаб


ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

В лабораторията се извършват бързи антигенни тестове за COVID – 19 , както и комбинирани тестове , включващи грип А и грип В срещу заплащане.
Дейността на лабораторията се популяризира в сайта на болницата.

КОНТАКТИ

Клинична лаборатория се намира на втория етаж в основната сграда на МБАЛ – Търговище,АД .

КОНТАКТИ