"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

СТРУКТУРА

Отделението е основна структурна единица от стационарния блок на „МБАЛ – Търговище” АД. Разположено е на II – рия етаж в главния корпус на болницата.

Отделението разполага с 40 легла, обособени в два сектора:

  • Кардиологичен с Интензивен сектор;
  • Гастроентерологичен.

ДЕЙНОСТ

СЪРДЕЧНО – СЪДОВИ ЗАБАЛЯВАНИЯ – Ехографска оценка на заболяванията на миокарда, перикарда и ендокарда; Холтер мониториране на сърдечния ритъм за профилактика и лечение на ритъмни и проводни нарушения; Лечение на остър инфаркт с тромболитик /фибринолиза/, гарантираща по-висока преживяемост и профилактика на тежки сърдечно-съдови усложнения; Лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик; Съвременно лечение на остра и изострена сърдечна недостатъчност; Възстановяване на сърдечния ритъм с медикаменти или с електрошок.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНИ ЗАБАЛЯВАНИЯ – Прецизна диагностика със съвременни видеоендоскопи, фиброгастроскоп и фиброколоноскоп; Дифинитивно лечение на пациенти с язвена болест чрез медикаментозна радикация; Ефективно съвременно медикаментозно лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания.

Отделението разполага с достатъчна материална база за цялостно разгръщане на диагностична и терапевтична дейност по профила си.

Кадровата обезпеченост дава възможност за непрекъснат режим на работа и 24-часов безотказен прием на пациенти.

Работи се по 12 клинични пътеки.

ЕКИП

Д-р Ира Русева

Началник отделение

Специалност Вътрешни болести и Кардиология


Д-р Н. Заимова

Лекар

със специалност Вътрешни болести


Д-р А. Расимов

Лекар

със специалност Гастроентерология


Д-р С. Мехмедова

Лекар

специализант по Кардиология


Д-р Е. Еюбов

Лекар

специализант по Кардиология


Д-р В. Папазов

Лекар


С. Мехмедова

Старша мед. сестра


Технически секретар
Медицински сестри
Помощен персонал – санитари

КОНТАКТИ