"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Неонатологично отделение е с второ ниво на компетентност според „Медицински стандарт по Неонатология“. Осигурява качествена, своевременна и съвременна грижа и лечение на новородените деца 24 часа в денонощието.

ДЕЙНОСТ

1. В РОДИЛНА ИЛИ ОПЕРАЦИОННА ЗАЛА

 • присъствие на лекар по време на раждането
 • оценка на жизнените показатели след раждане и необходимост от реанимационни мерки
 • реанимация при нарушено спонтанно дишане и сърдечна дейност

2. ЗА ЗДРАВИТЕ НОВОРОДЕНИ

 • Ежедневен преглед, оценка на състоянието, хранене и тоалет
 • Имунизации съобразно Имунизационен календар
 • Необходимост от допълнителни грижи и лечение на новородени със забавена кардиопулмонална адаптация, хипогликемия, неонатална жълтеница и др.

2. ЗА ЗАБОЛЕЛИТЕ НОВОРОДЕНИ

 • своевременна и съвременна диагностика на патологични състояния и заболявания
 • комплексно интензивно лечение с висококвалифицирани специалисти, съвременно техническо оборудване и осигуреност с медикаменти
 • продължително хранене с инфузионни разтвори, биопропдукти и специализирани формули млека
 • възможност за ранно кърмене при стабилни показатели
 • ултразвуково изследване на мозъка /ТФЕ/
 • ултразвуково изследване на коремни органи

ЕКИП

В ННО работят трима лекари на цял щат и двама по съвместителство. Всички имат специалност Детски болести.

Началникът на отделението
има втора специалност Неонатология.

Медицинските специалисти
14 – медицински сестри и акушерки

Старша акушерка
със специалност „Управление на здравни грижи“

КОНТАКТИ