"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Списък с Клинични пътеки и Амбулаторни процедури

Списък на клиничните пътеки, по които „МБАЛ-Търговище”АД работи съгласно сключения договор на 24.10.2023 г. към договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, извършване на амбулаторни процедури и клинични процедури с НЗОК/РЗОК-Търговище

Код Наименование на клинична пътека
1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск
2 Пренатална инвазивна диагностика на бременност и интензивни грижи при бременност с реализиран риск
3 Оперативни процедури за задържане на бременност
004.1 Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително
004.2 Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с.
005.1 Нормално раждане
005.2 Раждане чрез цезарово сечение
6 Грижи за здраво новородено дете
7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
8 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
10 Диагностика и лечение на новородени е тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
11 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
13 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест
14 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест
015.1 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант
015.2 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант
16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без иивазивно изследване и/или интервенционално лечение
017.1 Инвазивна диагностика при сърдечно – съдови заболявания при лица над 18 години
018.1 Инвазивна диагностика при сърдечно – съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 години
020.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години
25 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
26 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
28 Диагностика и лечение на Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация
030.1 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години
33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест -остра екзацербация
39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
040.1 Диагностика и лечение на бронхиална астма; среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
040.2 Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
041.1 Диагностика и лечение на алергични н инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
041.2 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
042.1 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
43 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система
047.1 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години
047.2 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години
48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст
050.1 Диагностика и лечение ла исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години
051.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
051.2 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение
052.1 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години
053.1 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години
054.1 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатня (Гилен-Баре) при лица над 18 години
056.1 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години
057.1 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, .лшрохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и ми елити при лица над 18 години
057.2 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години
61 Диагностика и лечение на мултипленна склероза
062.1 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица  над 18 години
062.2 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години
063.1 Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години
063.2 Лечение на епилептичен статус при лица йод 18 години
064.1 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
064.2 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при яйца под 18 години
065.1 Лечение на миастенни кризи с кортикостероида и апаратна вентилация при лица над 18 години
066.1 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години
67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест
068.1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гаетроинтестиналеи тракт за лица над 18-годишна възраст
069.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишиа възраст
070.1 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18-годишна възраст
071.1 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18-годишна възраст
072.1 Ендоскопеко и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст
074.1 Диагностика н лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст
075.1 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст
076.1 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18-годишна възраст
078.2 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
087.1 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
087.2 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
088.1 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 г години
92 Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози
93 Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата
94 Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис -обикновен- артропатичен, пустулозен и еритродермичен
96 Лечение на кожни прояви при съединително-тьканни заболявания и васкулити
97 Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин
98 Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром
99 Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги
100 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е
101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D
103 Диагностика и лечение на покривни инфекции
104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения
105 Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески
106.1 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години
106.2 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години
107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и 5итови отрови
108 Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне
111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската  възраст
113.1 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа
113.2 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
115 Интензивно лечение при комбинирани н/или съчетани травми
127 Консервативно лечение на съдова недостатъчност
141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур
143 Трансуретрална простатектомия
144 ?творени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на  простатната жлеза и нейните усложнения
145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища
146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата  система
147 Оперативни процедури върху мъжка полова система
148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям, обем и сложност
149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и  сложност
150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината
151 Рконструктивни операции в урологията
152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
160 Нерадикално отстраняване на матката
161 Радикално отстраняване на женски полови органи
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадьржаие на урината  при жената
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гииекологичен произход
166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
170 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
172 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 1В години
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
174 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден  обем и сложност, при лица под 18 години
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години
Ml Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години
179 Оперативни процедури върху апендикс
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
182 Оперативни процедури при хернии
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
184 Конвенционална холецистектомия
185 Лапароскопска холецистектомия
186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
187 Оперативни процедури върху черен дроб
188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
189 Оперативни процедури върху панкреас и дисталем холедох. с голям и много голям обем и сложност
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 1.8 години
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
195 Оперативно лечение при остър перитонит
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания
198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания
199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания
200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния
204 Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение
205 Тежка черепно-мозъчна травма консервативно поведение
208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни гравми
209 Хирургично лечение при травма на главата
210 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниалиа част) – оперативно лечение
212 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност
216 Спешни състояния в гръдната хирургия
217.I Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник
217.2 Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става
217.3 Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на газа, горни и долни крайници
218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
220.1 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с  голям обем и сложност
220.2 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч)
221 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
224 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето
256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми  за здравето
262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
263.1 Физи кална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
265.1 Физикалиа терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
267 Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от СOVID-19
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура
Код Наименование на клинична процедура
1 Диализно лечение при остри състояния
3 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене
4 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична  вентилация и/или парентерално хранене
Код Наименование на амбулаторна процедура
1.яну Хрониохемодиализа
16 Лечение на тежко протичащи форми на псориазис
17 Диагностика и лечение на еритродермии
22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
24 Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
26 Амбулатории хирургични процедури
29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене
33.1 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема
39 Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит
КОНТАКТИ